OBNOVA ZVONOV V ŽUPNIJI SV. ŠTEFANA V VIPAVI

10,00 

Prisotna

ZBIRKA: ZVONOVI IN NJIHOVA OPREMA, 1

Strani: 40

Format: 210 x 280 mm, mehka vezava

Leto izdaje: 2017

ISBN 978-88-96632-61-1

Avtor:Marko Cesen Scek

Publikacija Obnova zvonov – Vipava, Priprava – I. del je prva iz zbirke Zvonovi in njihova oprema in obravnava obnovo zvonov v župniji Sv. Štefana v Vipavi. Avtor Marko Cesen Scek je kot prvi prejel s strani Republike Slovenije status poklicnega zvonoslovca – kampanologa.  Poklicno se posveča popularizaciji zvonarstva, obenem pa tudi ohranjanju pomembnega aspekta slovenske kulturne dediščine in historične etnomuzikološke prakse, ki se navezuje za glasbeno prakso pritrkavanja. Pri svojem pedagoškem delu, ki ga vseskozi strokovno nadgrajuje s praktičnim delom raziskovanjem in s sodelovanjem z različnimi strokovnjaki (metalurgi, zgodovinarji, muzikologi, akustiki…) prenaša svoje zanje tudi na mlajše rodove.

Njegovo avtorsko delo predstavlja izjemen prispevek za nadaljni razvoj poklica pedagoga s področja kampanologije oziroma kolavdatorstva. S to publikacijo na osnovah zvonoznanstva prikaže pravilen pristop do zvonov kot glasbila in vsega, kar je zvezi z njihovo opremo, kot tudi pravilen pristop do zvonika in celotnega delovišča, do namestitve zvonov v zvoniku, elektrifikacije, avtomatičnega pogona in upoštevanja vseh varnostnih ukrepov.

Pri obravnavi obnove zvonov v Vipavi avtor sledi celotnemu postopku, od večletnega preučevanja stanja zvonov, pri čemer neutrudljivo opozarja na prežeče nevarnosti in predlaga primerne tehnične rešitve, tako pri zvonovih in kembljih, pri nosilni konstrukciji kot zvoniku samemu. Knjiga  nudi vrsto natančno opisanih in koristnih napotkov in se predstavi kot izreden priročnik, namenjen ne le izvedencem in usposobljenemu osebju, ampak tudi vsem tistim, ki v cerkvi imajo opravka z zvonjenjem in zahajajo v zvonik, duhovnikom, cerkovnikom, pritrkovalskim skupinam…

Glas zvonov, če povzamemo uvodne misli koprskega škofa Jurija Bizjaka, spremlja vsak naš dan, spremlja vse naše leto, vse naše življenje, od krsta do poroke, od zibeli do groba, in nam kliče v spomin skrivnost vstajenja in večnega življenja, je kakor glas preroka, ki tolaži in glas apostola, ki oznanja.

Pričujoča publikacija je izraz velike avtorjeve prizadevnosti in strokovnosti pri ohranjanju te plemenite slovenske kulturne in duhovne dediščine.

Teža 0,195 kg