PASTIRČEK

16,00 

Prisotna

Celoletna naročnina 16,00 €

Cena posamezne številke: 1,60 €

Šolsko leto 2020/2021

Mesečno glasilo za osnovnošolske otroke, ki s šolskim letom 2020/21 vstopa v 75. leto izhajanja.

Letna naročnina: 16,00 €