SAGGI DI TEOLOGIA DOGMATICA

18,00 

Prisotna

Strani: 362

Format: 145 mm x 210 mm, mehka vezava

Leto izdaje: 2007

ISBN 978-88-87407-81-5

 

3 na zalogi

Avtor:Bruno J. Korošak

Il libro offre una riflessione critica su questioni teologiche fontamentali. L’autore, padre francescano Bruno Korošak (1920-2015), ha per molti anni insegnato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, e anche presso gli Istituti Anonianum, Marianum e Teresianum ed ha in modo particolare in contatto con gli studenti, di provenienze culturali molto diverse tra loro, approfondito le sue riflessioni sui problemi della teologia contemporanea. Il libro è diviso in sei capitoli: Cristologia, Pneumatologia, Antropologia, Ecclesiologia, Sacramentologia ed Escatologia. Tutte queste riflessioni padre Bruno le espone al lettore in un modo originale, a volte addirittura provocatorio, sempre però in modo aperto e rispettoso, pronto a stabilire un dialogo con l’interlocutore. Proprio in contatto con persone di culture diverse, l’autore matura la sua consapevolezza di quanto sia difficile trasmettere il patrimonio teologico europeo a un mondo con strutture mentali e concettuali diverse, che però allo stesso tempo si presenta aperto al soprannaturale e al divino. In tal modo padre Bruno non si ferma di fronte agli ostacoli posti dallo stesso linguaggio teologico e dalla riflessione teologica occidentale. Il libro di padre Bruno Korošak è senza dubbio uno studio critico e approfondito della tradizione culturale francescana, che tenta di far luce su molti problemi di giorno d’oggi.

Knjiga, napisana v italijanskem jeziku, podaja kritična razmišljanja o osnovnih teoloških vprašanjih. Avtor, frančiškan p. Bruno Korošak (1920-2015), je dolga leta poučeval na rimski papeški univerzi Urbanianum, občasno tudi na zavodih Anonianum, Marianum in Teresianum, in je zlasti ob soočanju s študenti, ki so prihajali z različnih kulturnih območij, poglabljal svoja razmišljanja o sodobnih teoloških vprašanjih. Knjiga je razdeljena na šest poglavij: Kristologija, Pnevmatologija, Antropologija, Ekleziologija, Sakramentologija in Eshatologija. Ta teološka razmišljanja predstavi p. Bruno bralcu na sebi lasten izzivalen in izviren način, s katerim želi na odprt in spoštljiv način vzpostaviti dialog s sogovornikom. Saj se prav v osebnih stikih z različnimi kulturami avtor zaveda, kako težko je prenesti evropsko teološko dediščino v svet, ki ima drugačne miselne strukture, a je istočasno vendarle odprt za nadnaravno in božje. Pri tem pa se p. Bruno ne ustavi pred zaprekami, ki jih lahko postavlja že sam teološki jezik in način teološkega razmišljanja. Knjiga p. Bruna Korošaka pomeni nedvomno kritičen in poglobljen študij frančiškanskega kulturnega izročila, ki poskuša osvetliti marsikatera vprašanja, ki jih zastavlja današnji čas.

Teža 0,515 kg