TONE KRALJ – Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini / Le pitture murali nelle chiese dell’area Triestina, del Goriziano e della Val Canale

38,00 

Prisotna

Strani: 112

Format: 230 x 300 mm, trda vezava

Leto izdaje: 2018

ISBN 978-88-96632-68-0

Avtor:Verena Korsič Zorn

Monografija o poslikavah Toneta Kralja, avtorice Verene Koršič Zorn, zaobjema skupno  sedem cerkva, ki se nahajajo  na območju od Kanalske doline pa vse do južnih obronkov tržaškega Krasa, tj. na območju, ki je bilo po vojni dodeljeno Italiji: Svete Višarje v Kanalski dolini, Pevma in Štandrež na Goriškem, Katinara, kapela šolskih sester pri Sv. Ivanu v Trstu, Trebče in Pesek na Tržaškem. Avtorica, umetnostna zgodovinarka, je prikaz teh Kraljevih del povezala z njihovim časovnim nastajanjem: pri treh cerkvah, ki so nastajale v letih trideset prejšnjega stoletja, to je v obdobju med obema vojnama (Svete Višarje, cerkev v Pevmi in cerkev na Katinari pri Trstu), je v ospredju predvsem trpljenje slovenskega naroda v enem najtežjih obdobij, v času fašistične strahovlade, kjer je umetnik s svojo likovno govorico vlival vero in upanje v pravično rešitev, v  zmago dobrega. Temu primerno je tudi slogovno izražanje, razpeto med secesijsko elegantnostjo linij, ekspresionistično deformacijo teles in plastičnostjo nove stvarnosti. Cerkve poslikane po vojni (Trebče, Pesek, kapela šolskih sester pri Sv. Ivanu v Trstu) pa so prežete s svetopisemskimi prizori, kjer je v ospredju predvsem mistično podoživljanje, ki sledi cerkvenemu  liturgičnemu letu. Poslikave se tudi stilno razlikujejo od prejšnjih: sicer še opazna secesijska valovanja  v oblikah ne skrivajo svojega izvira v prvinski ljudski umetnosti, s katero se Kralj želi približati ljudski duši. Knjiga je opremljena s fotografskimi posnetki fotografa Carla Sclauzera iz Gorice, grafično usklajenost pa ji je dal oblikovalec Rado Jagodic iz Studia Link v Trstu. Publikacija je dvojezična, s slovenskim in vzporednim italijanskim tekstom, z namenom, da bi na narodno mešanem ozemlju pritegnila tudi sosede Italijane in Furlane k odkrivanju bogastva slovenskih cerkva in posredno tudi slovenske krajevne zgodovine, saj Kraljeva dela plemenitijo celoten zamejski bivanjski prostor in spodbujajo k vzajemnemu medsebojnemu spoznavanju in dialogu.

L’opera monografica, in versione bilingue, vuole presentare le pitture murali del pittore sloveno Tone Kralj nelle chiese che si trovano sul territorio italiano lungo la fascia di confine dalla Val Canale fino al Carso triestino. Si tratta in tutto di sette chiese: Monte Lussari, le chiese di Piuma e di Sant’Andrea nel Goriziano,  la chiesa di Cattinara, la cappella delle Suore scolastiche a San Giovanni a Trieste e le chiese di Trebiciano e di Pese sul Carso triestino. Sono escluse quelle di Savogna e di Peci nel Goriziano e di Padriciano e di Monte Grisa nel comprensorio di Trieste, per le quali l’artista realizzò singole opere. Le pitture risalenti agli anni Trenta (Monte Lussari, Cattinara, Piuma) sono affreschi a secco, mentre quelle dei periodi successivi sono anche pitture su supporti di faesite.

L’autrice Verena Koršič Zorn, storico d’arte,  ha voluto presentare questi lavori di Tone Kralj in rapporto al periodo storico nel quale sono stati creati: nelle tre chiese dipinte nel periodo tra le due guerre l’artista attraverso i suoi dipinti tratti dagli episodi del Vangelo e dalla storia della Chiesa vuole comunicare la sofferenza del popolo sloveno durante il difficile periodo di repressione politica, cercando di infondere con la sua pittura la speranza nella vittoria del bene sul male. Si conforma ad esse l’interpretazione stilistica che spazia tra l’eleganza secessionistica delle linee, la deformazione espressionistica dei corpi e la fisicità dei valori plastici. Nelle chiese dipinte dopo la guerra (Sant’Andrea, Trebiciano, Pese, cappella delle Suore scolastiche a S. Giovanni a Trieste) sono rappresentati prevalentemente i motivi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, intrisi di un profondo misticismo e legati alle festività dell’anno liturgico. I dipinti del periodo postbellico si discostano anche sul piano stilistico da quelli precedenti. In alcuni casi sono ancora visibili le sinuosità secessionistiche nelle forme, che tradiscono in misura sempre più evidente la loro derivazione dalla più schietta arte popolare. L’artista si accostò a questa tradizione in diversi periodi della sua carriera, specie quando attingeva ai motivi dall’ambiente locale, preferibilmente contadino, o quando desiderava avvicinarsi quanto più all’animo popolare.

Il libro è corredato da  riproduzioni fotografiche del fotografo Carlo Sclauzero di Gorizia, mentre la composizione grafica è curata dal grafico Rado Jagodic di Studio Link di Trieste. La pubblicazione è bilingue con il testo in sloveno e in italiano. La traduzione in lingua italiana è stata effettuata da Daniela Milotti Bertoni dall’Istituto per la conservazione dei beni culturali di Pirano. L’intenzione dell’Editore come anche dell’Autrice è che il materiale iconografico qui raccolto inviti il lettore a visitare le nostre chiese per vedere o  rivedere i dipinti del Kralj. Un invito particolare a scoprire la ricchezza di queste pitture è rivolto ai lettori di lingua italiana e friulana. Le opere di Kralj nobilitano il territorio nel quale già da secoli ci incontriamo con i nostri vicini e dovrebbero contribuire ad intrecciare legami di conoscenza reciproca e di proficuo dialogo culturale.

Teža 0,922 kg
Dimenzije 23 × 1,2 × 30 cm